Hervatten reanimatieonderwijs met protocol

Zojuist heeft de Nederlandse Reanimatie Raad de nieuwe richtlijnen met betrekking tot het (geven) van reanimatieonderwijs gepubliceerd. Of en hoe wij onze reanimatieopleidingen hervatten na 15 juni, is nu nog even de vraag. Wij hopen hierover binnenkort uitsluitsel te kunnen geven.

Houd onze facebookpagina, cursuspagina en website in de gaten voor alle updates rondom onze reanimatiecursussen.

Zie meer voor meer informatie het nieuwsbericht van de Nederlandse Reanimatie Raad

COVID-19 richtlijn april 2020

Vandaag is de Covid-19 richtlijn door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) bekend gemaakt. De belangrijkste tijdelijke wijzigingen zijn dat wordt geadviseerd de luchtweg niet te openen tijdens het controleren van de ademhaling. Ademhaling wordt gecontroleerd door te kijken. Daarnaast wordt nu geadviseerd tijdelijk niet te beademen. Geadviseerd wordt deze Covid-19 richtlijn te volgen. 

De nieuwe, tijdelijke richtlijnen vloeien voort uit overleg tussen onder andere het RIVM, HartslagNu, Ambulancezorg Nederland en de Nederlandse Reanimatie Raad

Bron foto: Nederlandse Reanimatie Raad

HartslagNu en corona

Zojuist ontvingen we als partner van HartslagNu een mail over de maatregelen die het bestuur neemt tegen het Coronavirus (Covid19). De genomen maatregelen zijn als volgt.

Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMA’s.

De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, wordt deze melding geannuleerd door de meldkamercentralist en bekend gemaakt bij HartslagNu.

HartslagNu zal alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners. Natuurlijk is het daarnaast altijd belangrijk om op je eigen veiligheid en die van het slachtoffer te blijven letten.

 

Drop here!