Covid-19 reanimatieprotocol juni 2020 weer van kracht

In verband met het toenemende aantal coronabesmettingen, wordt vanaf nu het Covid-19 protocol juni 2020 weer geadviseerd. Dit betekent dat het advies is om wél te reanimeren, maar ademhaling op afstand te controleren en om niet te beademen. Dit is zojuist bekend gemaakt na uitgebreid overleg tussen onder andere de Nederlandse Reanimatie Raad en HartslagNu. Daarnaast wordt dringend geadviseerd om tijdens het reanimeren een mond-neusmasker te dragen.

De veranderde situatie betekent dat 70-plussers voorlopig geen oproepen van HartslagNu zullen ontvangen. Ook wordt risicogroepen dringend geadviseerd niet naar een reanimatieoproep te gaan.

Terug naar ‘normaal’: weer beademen

We mogen weer beademen! Vanaf maandag 22 juni gaan we weer ‘normaal’ reanimeren, zo luidt de nieuwe coronarichtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad, HartslagNu e.a. in overleg met het RIVM. Ook de burgerhulpverlener die 50 of ouder is wordt weer opgeroepen.

Beademen?

“Beademen is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Voor hulpverleners geldt, zoals dit ook gold voor de coronacrisis, dat zij ervoor kunnen kiezen geen beademingen te geven als ze dat niet willen of kunnen. Deze keuze geldt uiteraard ook andersom. Hulpverleners kunnen ervoor kiezen wel te beademen als het advies is dit niet te doen. Hulpverleners dienen elkaars keuze in deze te respecteren.”

Hervatten reanimatieonderwijs met protocol

Zojuist heeft de Nederlandse Reanimatie Raad de nieuwe richtlijnen met betrekking tot het (geven) van reanimatieonderwijs gepubliceerd. Of en hoe wij onze reanimatieopleidingen hervatten na 15 juni, is nu nog even de vraag. Wij hopen hierover binnenkort uitsluitsel te kunnen geven.

Houd onze facebookpagina, cursuspagina en website in de gaten voor alle updates rondom onze reanimatiecursussen.

Zie meer voor meer informatie het nieuwsbericht van de Nederlandse Reanimatie Raad

COVID-19 richtlijn april 2020

Vandaag is de Covid-19 richtlijn door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) bekend gemaakt. De belangrijkste tijdelijke wijzigingen zijn dat wordt geadviseerd de luchtweg niet te openen tijdens het controleren van de ademhaling. Ademhaling wordt gecontroleerd door te kijken. Daarnaast wordt nu geadviseerd tijdelijk niet te beademen. Geadviseerd wordt deze Covid-19 richtlijn te volgen. 

De nieuwe, tijdelijke richtlijnen vloeien voort uit overleg tussen onder andere het RIVM, HartslagNu, Ambulancezorg Nederland en de Nederlandse Reanimatie Raad

Bron foto: Nederlandse Reanimatie Raad