mevrouw Elisabeth Tuijnman nieuw lid Comité van Aanbeveling

19 september 2019, de dag dat een mooi najaarszon schijnt, maar ook de dag waarop we een nieuw lid van het Comité van Aanbeveling willen voorstellen. Mevrouw Elisabeth Tuijnman, voormalig burgemeester van de gemeente Overbetuwe is bereid gevonden zitting te nemen in dit comité. Ook zij zal ons met haar kennis en ervaring gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen. Vanaf het begin dat de stichting haar werkgebied met de gemeente Overbetuwe heeft uitgebreid draagt zij onze stichting een bijzonder warm hart toe. Daarom wensen wij haar van harte een warm welkom toe.

Piet-Hein ten Hacken nieuw lid Comité van Aanbeveling

13 mei 2019, de dag dat het lentezonnetje heerlijk schijnt, maar ook de dag dat we ons kersverse lid van het Comité van Aanbeveling aan jullie voorstellen!

Piet-Hein ten Hacken, teammanager meldkamer ambulancezorg Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), draagt de stichting al jaren een kloppend hart toe. Mede dankzij hem is er een goede band  tussen de meldkamer en de stichting, wat ertoe leidt dat de samenwerking tussen de hulpdiensten en de burgerhulpverlener tijdens een reanimatie soepel verloopt.

Piet-Hein, welkom bij de stichting!

Koninklijke onderscheiding secretaris

Op 26 april is onze secretaris Maarten benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast dat hij zich al jarenlang inzet voor onze stichting, geeft hij sinds jaar en dag EHBO-les. Ook heeft hij zich bij de NGS ingezet als sportmasseur. Daarnaast heeft hij, buiten onze stichting om, verschillende bestuursfuncties bekleed: voorzitter van NODE en voorzitter van Stichting Ubuntu goes Dutch. We zijn zeere blij met zijn inzet voor de stichting en hebben de aanvraag dan ook van harte ondersteund.

Maarten, hartelijk gefeliciteerd met je koninklijke onderscheiding!