DONEREN

Aangezien onze Stichting een ideëel doel nastreeft hebben we een ANBI-status. ANBI staat voor "Algemeen nut beogende instellingen". Met een dergelijk status kan er gebruik worden gemaakt van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Mocht u willen doneren voor één van onze activiteiten dan kunt u dit overmaken naar ons bankrekeningnummer IBAN NL33RABO0105148237 t.n.v. Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe onder vermelding van "donatie". Wij zullen er voor zorgen dat uw donatie wordt gebruikt voor hetgeen waarvoor het bedoeld is. Bedankt voor uw steun!