BESTUUR

Voorzitter: Maarten van den Bosch

Secretaris: Arien Boekhoudt

Penningmeester: Joan Bouwmeister

Bestuurslid algemene zaken: Lonneke van den Bosch

Bestuurslid algemene zaken: Johan van Dinter

Bestuurslid algemene zaken: Joop Galama

Tweede secretaris/penningmeester: Vacant

ONDERHOUD

Joan Bouwmeister
Johan van Dinter
Roy Frentz
Dylan Jünemann
Theo Konst
Bob Mattijssen
Jeffrey Slendebroek
Steef Spaan

Beloningsbeleid

Stichting Kloppend Hart draait volledig op vrijwilligers. Dit betekent dat de bestuursleden, commissieleden Overbetuwe, medewerkers onderhoud en leden comité van aanbeveling de werkzaamheden voor de stichting pro deo verrichten.

COMMISSIE OVERBETUWE

Arien Boekhoudt
(secretariaat)
Fred Bootsma
(namens Wijkplatform Elst Zuid)
Wilma van Dinter
(gemeente Overbetuwe)
Joop Galama
(namens de
EHBO-verenigingen)

COMITÉ VAN AANBEVELING

Het comité van aanbeveling geeft het stichtingsbestuur, gevraagd en ongevraagd, adviezen om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Dit comité bestaat uit de volgende personen:

dhr. dr. M.A. Brouwer
Cardioloog aan het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen en lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad

dhr. P.H.J. ten Hacken
Teammanager Meldkamer Ambulancezorg Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

dhr. R. Melieste
Voorzitter Nederlandse Reanimatie Raad

mw. E. Tuijnman
Voormalig burgemeester gemeente Overbetuwe

dhr. R. van der Wielen
Voormalig rector Over Betuwe College Bemmel