Plaatsing AED’s

Het doel van de stichting is om zo veel mogelijk AED's openbaar te hangen, zodat deze 24/7 beschikbaar zijn. Bij de keuze waar een AED te hangen wordt voornamelijk gekeken naar een goede dekking binnen beide gemeenten. Het streven is iedere keer dat rondom een AED tenminste 10 vrijwilligers zijn die deze AED kunnen bedienen. Indien een AED wordt geschonken dan zal deze voornamelijk geplaatst worden op een locatie waar geen commerciële bedrijven gevestigd zijn. Denk hierbij aan sportverenigingen, wijken en fietsroutes. Commerciële bedrijven zijn immers vaak zelf in staat om een AED aan te schaffen. Ondanks het feit dat de locaties zo zorgvuldig mogelijk worden uitgekozen bestaat uiteraard de mogelijkheid dat er toch nog blinde vlekken op de kaart te vinden zijn. Mocht u een dergelijke blinde vlek weten maak dit dan ook aan ons kenbaar!  

Zoveel mogelijk AED's, 24/7 beschikbaar