ANBI

De Stichting heeft van de belastingdienst het  ANBI kenmerk ontvangen met als fiscaal nummer: 816844710.

(ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Al vrij snel na de oprichting heeft de Stichting de zgn. "ANBI-status" gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In de volksmond heet dit een "goede doelen Stichting". Voor diegenen die een gift schenken is dit belastingtechnisch gunstig.