ANBI-gegevens

De stichting heeft van de belastingdienst het ANBI kenmerk ontvangen met als fiscaal nummer: 816844710.

Voor de verslaglegging en financiële verantwoording verwijzen wij naar de volgende pagina. Klik op "ANBI" om deze documenten in te zien.

 

           ANBI

ANBI-status

Al vrij snel na de oprichting heeft de stichting de zogenoemde "ANBI-status" gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In de volksmond heet dit een "goede doelen stichting". Voor diegenen die een schenking of gift doen en in het geval dat de stichting begunstigde is bij een nalatenschap is dit belastingtechnisch gunstig.