Herzien advies reanimatie tijdens corona

Hoe reanimeer je tijdens corona? Die vraag is sinds maart 2020 regelmatig gesteld. Het antwoord is regelmatig veranderd. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft in haar herziene richtlijn van 23 november 2021 antwoord gegeven op de vraag hoe je tijdens corona reanimeert.

Ook tijdens corona reanimeer je in principe exact zoals jij dat hebt geleerd tijdens de reanimatiecursus, dus inclusief beademen. Hoewel beademen belangrijk is, wordt soms de afweging gemaakt dit niet te doen in verband met bepaalde risico's. De herziene richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad gaat er vanuit dat de hulpverlener zelf inschat of het veilig is te beademen of niet.

Terug naar normaal: weer beademen

Per 25 september 2021 is een streep gezet door een groot deel van de coronamaatregelen. Ook op het gebied van reanimatie is 25 september een dag van belangrijke wijzigingen: we mogen weer normaal reanimeren! Dat wil zeggen dat we onder andere weer beademen. 

Per 8 oktober 2020 werd het COVID-19-protocol geadviseerd tijdens een reanimatie. Dit om zowel de hulpverlener als het slachtoffer te beschermen tegen een mogelijke COVID-19-besmetting. Nu de verspreiding van het virsus beperkt is, is het weer verantwoord om weer normaal te reanimeren. 

Meer weten? Bekijk het nieuwsbericht van de Nederlandse Reanimatie Raad 

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad

70-plussers weer opgeroepen door HartslagNu

Vanaf 31 mei wordt iedereen weer door HartslagNu gealarmeerd in het geval van een reanimatie, ook mensen van 70 jaar en ouder. Sinds 9 oktober 2020 werd deze groep vanwege de gezondheidsrisico’s niet opgeroepen. Deze uitsluiting is nu opgeheven, waardoor ook zij weer HartslagNu-oproepen ontvangen. De aangepaste Covid-19-richtlijn blijft van toepassing. Zie voor een verdere toelichting het nieuwsbericht van de Nederlandse Reanimatie Raad

Nieuwe instructievideo NRR ‘reanimeren volgens COVID-19 protocol’

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een nieuwe instructievideo gemaakt over het reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn zoals jullie die al eerder op facebook voorbij hebben zien komen.

Voorlopig wordt dus geadviseerd:

– Controleer ademhaling op afstand;
– Dek de mond en neus van het slachtoffer af;
– NIET beademen, WEL ononderbroken borstcompressies;
– Hou zoveel mogelijk 1.5m afstand;
– Sluit de AED aan zodra deze er is.

De video vind je hier.