Een oproep: waar laat je de AED?

Nb: de oproep in deze foto is niet van een echte reanimatie. Deze melding was een testmelding

Regelmatig ontstaat na een reanimatie verwarring over waar de AED naartoe moet na een oproep van HartslagNu. Moet hij terug naar het postadres van de stichting? Neem je hem mee naar huis? Zet je hem terug? Het dringende verzoek is om na een oproep de AED die jij hebt opgehaald terug te brengen naar de locatie waar de AED is  opgehaald. Ook als de AED gebruikt is, plaats je de AED terug in de kast.

AED controle door vrijwilligers 

Op het moment dat een oproep wordt verstuurd, krijgen wij een melding dat onze AED’s worden opgeroepen en welke dat zijn. We weten dus precies waar de AED’s worden opgehaald. Na de reanimatie gaan onze vrijwilligers op pad om de opgeroepen AED’s te controleren en gebruiksklaar te maken indien nodig. Daarom willen we echt vragen géén andere AED dan de AED uit het oproepbericht op te halen. Wij weten dan niet dat deze AED is ingezet, wat mogelijk betekent dat deze AED niet gebruiksklaar is voor een volgende reanimatie. Per ongeluk tóch een andere AED opgehaald? Stuur ons dan zo snel mogelijk een mailtje zodat wij de AED alsnog kunnen controleren.

AED wordt dezelfde dag weer opgeroepen

Het terugbrengen van de AED is belangrijk. Diezelfde AED kan binnen enkele minuten opnieuw worden opgeroepen voor een volgende reanimatie. Als de opgeroepen AED’s dan niet hangen waar ze horen, kan dit onbedoeld een gevaarlijke situatie opleveren.

Opvragen hartfilmpje door ziekenhuis

Het hartfilmpje dat de AED tijdens de reanimatie maakt, kan cruciaal zijn voor de diagnose en behandeling van het slachtoffer. Het ziekenhuis vraagt dit filmpje  ook regelmatig bij ons op. Je helpt het slachtoffer en de behandelend artsen enorm als wij de AED direct kunnen uitlezen, zonder hem te hoeven zoeken.

Dus ga je op een oproep af en krijg je de vraag een AED mee te nemen? Haal dan die AED op en zet hem na afloop direct terug op de plek waar je hem gehaald hebt. Bedankt! 

70-plussers weer opgeroepen door HartslagNu

Vanaf 31 mei wordt iedereen weer door HartslagNu gealarmeerd in het geval van een reanimatie, ook mensen van 70 jaar en ouder. Sinds 9 oktober 2020 werd deze groep vanwege de gezondheidsrisico’s niet opgeroepen. Deze uitsluiting is nu opgeheven, waardoor ook zij weer HartslagNu-oproepen ontvangen. De aangepaste Covid-19-richtlijn blijft van toepassing. Zie voor een verdere toelichting het nieuwsbericht van de Nederlandse Reanimatie Raad

Samen, contact na een oproep

Bron: HartslagNu

Een reanimatie is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Het kan ook vragen opleveren: hoe gaat het met het slachtoffer? Wie heeft mij gereanimeerd? Hoe kunnen we degenen die onze geliefde heeft geprobeerd te helpen bedanken? Contact met elkaar kan in zo’n geval helpen bij het verwerken van de reanimatie.

Op 8 april bekend geworden dat Ambulancezorg Gelderland-Midden het initiatief HartslagSamen van HartslagNu sinds kort steunt. HartslagSamen is een online platform waarop betrokkenen bij een reanimatie contact met elkaar kunnen opnemen. Dit kunnen burgerhulpverleners zijn, (familie van) het slachtoffer, maar bijvoorbeeld ook de professionele hulpverleners en omstanders.

Hoe werkt het?

Na een reanimatie kun je aangeven dat je graag contact wilt met de aanwezigen. Als burgerhulpverlener doe je dit via https://mijnhartslagnu.nl/ of de app. Als (familie van) het slachtoffer, ontvang je een brief met een code. Heeft een van de betrokkenen aangegeven graag contact te willen door middel van een contactverzoek, dan krijgen de anderen die zich aanmelden hiervan een melding (zowel per e-mail als op HartslagSamen). Wordt het contactverzoek geaccepteerd, dan is het mogelijk om met elkaar te chatten.

Voor meer informatie ga je naar www.hartslagsamen.nl.

Wijzigingen geldigheid reanimatiediploma

Vandaag is bekend geworden dat de geldigheid van de reanimatiediploma’s per 4 januari 2021 verandert. Vanaf die datum vind je geen vervaldatum meer op je diploma. Dit betekent NIET dat je diploma onbeperkt geldig is.

Wat betekent dit wel?

– Om je diploma geldig te houden, volg je ten minste jaarlijks de opfristraining;
– Wacht je meer dan een jaar met het volgen van een reanimatiecursus? Dan volg je de basiscursus.

Volg dus tijdig je herhalingscursus. Zie de website van Nederlandse Reanimatie Raad voor meer informatie. Hier vind je ook informatie over wat dat betekent voor je inschrijving bij HartslagNu.