Marc Brouwer lid Comité van Aanbeveling

Als bestuur zijn wij heel blij te kunnen bekendmaken dat wij Marc Brouwer bereid hebben gevonden om plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling. Marc is cardioloog aan het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen. Daarnaast is hij lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad. Zoals bekend geven de leden van het Comité van Aanbeveling ons gevraagd en ongevraagd advies om onze doelstellingen zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken. Wij zijn ervan overtuigd dat hij van enorme toegevoegde waarde zal zijn en heten hem van harte welkom in ons midden.

Foto: still uit openingsvideo 15e reanimatiecongres Nederlandse Reanimatie Raad

Indrukwekkende openingsvideo tijdens 15e reanimatiecongres

De Nederlandse Reanimatie Raad bestaat dit jaar 25 jaar. In deze 25 jaar is er in Nederland heel veel gebeurd op het gebied van de reanimatie én de hulpverlening. Daarom heeft de NRR het idee opgevat een video te laten maken waarbij 25 jaar reanimatie in Nederland in beeld wordt gebracht. Het resultaat hiervan is de video die op 4 april 2018 tijdens de opening van het 15e Nederlandse reanimatiecongres in Nieuwegein is getoond. Het is een indrukwekkende en realistische video geworden. Ook onze stichting heeft hieraan een steentje bijgedragen.