De Stichting heeft van de belastingdienst het  ANBI kenmerk ontvangen met als fiscaal nummer: 816844710.

(ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Voor de belastingdienst zijn we als ANBI stichting verplicht o.a. een overzicht te geven van het beleidsplan, het beloningsbeleid, de doelstelling en de activiteiten. Hiernaast treft u de vereiste informatie aan.

De balans
ANBI Balans 2017

ANBI Balans 2018

Het verlies en winst overzicht
ANBI Resultatenrekening 2017

ANBI Resultatenrekening 2018

Het beleidsplan / activiteiten plan / beloningsbeleid
ANBI Beleid- en activiteitenplan

Jaarverslag
ANBI Jaarverslag 2017

ANBI Jaarverslag 2018

Contactgegevens
De contactgegevens

Bestuur
De bestuurders / organisatie