De Stichting heeft van de belastingdienst het  ANBI kenmerk ontvangen met als fiscaal nummer: 816844719.

(ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Voor de belastingdienst zijn we als ANBI stichting verplicht o.a. een overzicht te geven van het beleidsplan, het beloningsbeleid, de doelstelling en de activiteiten. Hiernaast treft u de vereiste informatie aan.

De balans
Balans 2019

Het verlies en winst overzicht
Resultatenrekening 2019

Het beleidsplan / activiteiten plan / beloningsbeleid
Beleid- en activiteitenplan

Jaarverslag
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
n.b. in het jaarverslag 2020 zitten ook de jaarcijfers

Contactgegevens
De contactgegevens

Bestuur
De bestuurders / organisatie