BESTUUR

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid algemene zaken

Bestuurslid algemene zaken

2e secretaris

2e penningmeester

ONDERHOUD LINGEWAARD

  
Joan Bouwmeister
Johan van Dinter
Rob Hupje
Theo Konst
Bob Mattijssen
Steef Spaan
Jaap Stienstra

 

Maarten van den Bosch

Arien Boekhoudt

Joan Bouwmeister

Lonneke van den Bosch

Joop Galama

Vacant

Vacant

Joan Bouwmeister
  
Johan van Dinter

Rob Hupje

Theo Konst

Bob Mattijssen
Steef Spaan
Jaap Stienstra

COMITÉ VAN AANBEVELING

Het Comité van Aanbeveling geeft het stichtingsbestuur, gevraagd
en
ongevraagd, adviezen om haar doelstellingen te kunnen
verwezenlijken. Dit comité bestaat uit de volgende personen:

dhr. dr. M.A. Brouwer
Cardioloog aan het Radboud Universitair Medisch Centrum
Nijmegen en lid van de Wetenschappelijke Raad van de
Nederlandse Reanimatie Raad

dhr. P.H.J. ten Hacken
Teammanager Meldkamer Ambulancezorg Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

dhr. J. Joosten
Voormalig wethouder en huidig gemeenteraadslid
Gemeente Lingewaard

dhr. R. Melieste
Voorzitter Nederlandse Reanimatie Raad

mw. E. Tuijnman
Voormalig burgemeester gemeente Overbetuwe

dhr. R. van der Wielen
Voormalig rector Over Betuwe College Bemmel

 

COMMISSIE OVERBETUWE

Arien Boekhoudt (secretariaat)
Fred Bootsma (namens Wijkplatform Elst Zuid)
Wilma van Dinter (gemeente Overbetuwe)
Joop Galama (namens de gezamenlijke EHBO-verenigingen)

Beloningsbeleid

De Stichting draait volledig op vrijwilligers. Dit betekent dat de bestuursleden, commissieleden Overbetuwe, medewerkers onderhoud/controle Lingewaard en leden Comité van Aanbeveling de werkzaamheden voor de Stichting pro deo verrichten.