Herzien advies reanimatie tijdens corona

Hoe reanimeer je tijdens corona? Die vraag is sinds maart 2020 regelmatig gesteld. Het antwoord is regelmatig veranderd. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft in haar herziene richtlijn van 23 november 2021 antwoord gegeven op de vraag hoe je tijdens corona reanimeert.

Ook tijdens corona reanimeer je in principe exact zoals jij dat hebt geleerd tijdens de reanimatiecursus, dus inclusief beademen. Hoewel beademen belangrijk is, wordt soms de afweging gemaakt dit niet te doen in verband met bepaalde risico's. De herziene richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad gaat er vanuit dat de hulpverlener zelf inschat of het veilig is te beademen of niet.

Opfriscursus college en gemeenteraad Lingewaard

Vandaag hebben deze toppers uit het college van B&W en de gemeenteraad van Gemeente Lingewaard succesvol hun jaarlijkse opfriscursus reanimatie gevolgd. Aanwezig waren loco-burgemeester en wethouder van onder andere financiën Helga Witjes (VVD), wethouder van onder andere zorg, Aart Slob (CDA), ons voormalig lid van het comité van aanbeveling en tegenwoordig raadslid LBL Bud Joosten, VVD-raadslid Nick Hubers en raadsleden Lianne Duiven en José Bruers namens GroenLinks Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan een hartveilige gemeente!

Strip Gemeentenieuws Overbetuwe

Op 10 oktober 2020 zou als afsluiting van de Week van de Veiligheid de Veiligheidsdag worden gevierd. Dit zou een dag worden met veel spektakel en demonstraties en voorlichtingen door de Overbetuwe brandweerkorpsen, politie, ambulance, EHBO-verenigingen en... ons! 

Helaas kon deze mooie dag niet doorgaan. Gelukkig werd er een alternatief gevonden in een papieren Veiligheidsmarkt in het Overbetuwse Gemeentenieuws. Onze bijdrage? Een zelfontworpen strip. Benieuwd? Je vindt hem hiernaast.