Vergoeding reanimatie- en EHBO-cursus door zorgverzekeraars

De kosten voor een reanimatie- en/of EHBO-cursus kunt u vaak declareren bij uw zorgverzekeraar. Hier vindt u een overzicht van zorgverzekeraars en een toelichting of, en zo ja in hoeverre, een reanimatiecursus gedekt is onder uw verzekering.

Let op: Controleer altijd de polisvoorwaarden om zeker te weten of uw cursus wordt vergoed. De kosten dient u zelf te declareren bij uw verzekeraar. Hiervoor kunt u uw betaalbevestiging van de cursus en reanimatiediploma gebruiken. Er kan een maximum vergoeding bepaald zijn voor alle preventiecursussen tezamen of de cursus kan onder uw eigen risico vallen.

De stichting is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op bovengenoemde site. Controleer daarom altijd vóór het boeken van een reanimatiecursus of uw zorgverzekering de reanimatieopleiding dekt en onder welke voorwaarde(n). 

Buurtschap Hulhuizen nu ook hartsafe

In samenwerking met Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe heef WhatsAppgroep Buurtprevent Hulhuizen de afgelopen weken een aantal reanimatieopleidingen gehouden. In totaal hebben 37 vrijwilligers een reanimatiediploma ontvangen. De meesten hebben zich ook aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNU. Het aantal is dusdanig groot dat het goed mogelijk is dat de Hulhuizen landelijk per 1.000 inwoners de meeste burgerhulpverleners heeft.

Aanleiding voor dit initiatief is een door Buurtprevent Hulhuizen georganiseerde info-avond, in samenwerking met de politie, waar uitleg werd gegeven over de inrichting van een WhatsAppgroep voor buurtpreventie. Ook de stichting heeft hieraan een steentje bijgedragen door het geven van informatie over haar doelstellingen en de behaalde resultaten tot dusver. De conclusie dat slechts een handvol personen binnen het buurtschap in het bezit was van een geldig reanimatiediploma was aanleiding voor het bestuur van Buurtprevent Hulhuizen een aantal opleidingen te organiseren.

De Stichting is heel blij met dit initiatief en hoopt dat er nog vele WhatsAppgroepen binnen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe zullen volgen.

Stichting heeft oplossing tegen niet werkende AED’s

Recentelijk is er veel te doen geweest over AED’s die niet gebruiksklaar waren. Er hangen 60.000 tot 80.000 AED’s in Nederland en volgens de media zouden er problemen zijn met zeker 40.000 apparaten. Zij zouden niet werken of onvindbaar zijn. Het gebruik van een AED verdubbelt de overlevingskans bij een hartstilstand, zo blijkt uit cijfers van de Hartstichting. Het is dan ook erg belangrijk dat de AED’s die er zijn, werken.

ZOLL AED 3
ZOLL, de fabrikant van onze AED’s is jaren bezig geweest met het ontwikkelen van een unieke en vooral zeer gebruiksvriendelijke AED. De ZOLL AED 3 is hiervan het resultaat. Deze AED ondersteunt de hulpverlener tijdens de reanimatie door middel van het geven van instructies en door de vereiste actie te tonen op de display.

Uniek PlusTrac systeem
Het bijzondere aan deze AED is dat hij in staat is zelf te analyseren of hij functioneert. Dit houdt in dat hij zichzelf controleert op houdbaarheid en bruikbaarheid batterij en elektroden en technische staat. Deze controle is dagelijks in te stellen. Deze gegevens verstuurt hij via WIFI naar het PlusTrack systeem. Door middel van het PlusTrac systeem kan de met WiFi verbonden AED een signaal afgeven of hij wel of niet gebruiksklaar is. Degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de AED’s ziet via een app op zijn telefoon dat hij direct in actie moet komen. Met deze werkwijze is de kans dat de AED niet gebruiksklaar is teruggebracht naar nul.

Als Stichting hebben we de primeur in Nederland om te mogen werken met de ZOLL AED 3. Inmiddels zijn er drie nieuwe AED’s in Gendt geplaatst. Op 2 augustus komen daar nog twee bij en de komende jaren zullen de huidige AED’s geleidelijk aan vervangen gaan worden. Door onze intensieve controle had de Stichting al geen probleem van niet werkende AED’s maar dit nieuwe systeem in combinatie met een telefoon app maakt controle op afstand mogelijk.

Omroep Gelderland heeft vanmorgen tijdens haar Live-radio-uitzending hier uitgebracht aandacht aan geschonken. Tevens heeft men een bericht geplaatst op Teletekst.