Stichting Kloppend Hart 15 jaar!

19 oktober 2005 was dé dag. De dag dat ‘Werkgroep AED’ plaatsmaakte voor ‘Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard.’ De werkgroep heeft tijdens het Gendtse kersenfeest, de Huissense Dag en de Bemmelse dweildag gepeild of de Lingewaardse inwoners eigenlijk wel zaten te wachten op een ‘Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard’. Toen dit het geval bleek en de stichting werd opgericht, volgden de eerste Lingewaardse openbare AED’s al snel. Ook cursisten wisten de stichting al snel te vinden. De groep bestond niet alleen uit volwassenen. In 2008 heeft groep 8c van de Vonkenmorgen een reanimatiecursus gevolgd. Een jaar later volgden de tweetalige brugklassers van het OBC in Bemmel en niet lang daarna ook hun overige collegabrugklasleerlingen. 

Het succes dat in Gemeente Lingewaard werd geboekt, bleef niet onopgemerkt. Toen Gemeente Overbetuwe aanklopte, liet de uitbreiding naar de andere kant van de A325 niet lang op zich wachten. Op 19 augustus 2009 werd de naam gewijzigd naar Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe. Die naam dragen we nog steeds met veel trots! 

Op 19 oktober 2015 vierde de stichting haar 10-jarig jubileum. Ze vierde dit o.a. door middel van een symposium over ‘de keten van hulpverlener’ en een 24-uurs reanimatiemarathon. Niet lang daarna benaderde de Hartstichting Kloppend Hart om reanimatiepartner te worden. Het convenant werd in maart 2016 getekend. In april 2019 ontving het bestuur de internationale ZOLL Outstanding Achievement award voor haar goede werk in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. 

Op 19 oktober 2020 viert de stichting haar 15-jarig jubileum. 15 jaar Stichting Kloppend Hart, 15 jaar steun vanuit de gemeenschap. Al 15 jaar hondstrouwe vrijwilligers, leergierige cursisten en gastvrije huizenbezitters met een AED aan de muur. 15 jaar dankzij elkaar, 15 jaar Stichting Kloppend Hart.

AED’s: waar hangen ze?

Vandaag verscheen dit artikel in De Gelderlander. Ook wij hebben geconstateerd dat de app van het Rode Kruis voor de Gemeente Lingewaard en Gemeente Overbetuwe niet klopt en zeer incompleet is. Voor een actueel overzicht van AED’s die 24/7 daadwerkelijk beschikbaar zijn kijk je op de app van HartslagNu. Deze app is gekoppeld aan de meldkamer. Op onze website vind je onder ‘AED locaties’ een overzicht van alle AED’s in de gemeenten, zowel op een kaart als in een overzicht per dorp en per adres.

Mevrouw Elisabeth Tuijnman nieuw lid Comité van Aanbeveling

19 september 2019, de dag dat een mooie najaarszon schijnt, maar ook de dag waarop we een nieuw lid van het Comité van Aanbeveling willen voorstellen. Mevrouw Elisabeth Tuijnman, voormalig burgemeester van gemeente Overbetuwe, is bereid gevonden zitting te nemen in het comité. Ook zij zal ons met haar kennis en ervaring gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen. Vanaf het begin dat de stichting haar werkgebied met de gemeente Overbetuwe heeft uitgebreid draagt zij onze stichting een bijzonder warm hart toe. Daarom wensen wij haar van harte een warm welkom toe.