Koninklijke 6-minutenviering

Op maandag 6 december 2021 vond de Koninlijke viering van de 6-minutenzone van HartslagNu en de Hartstichting plaats. Samen met Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander stonden we met 270.000 burgerhulpverleners, AED-beheerders, partners en ambassadeurs stil bij het levensreddende werk dat we doen. We vierden dat overal in Nederland binnen 6 minuten de reanimatie kan worden gestart. Dit dankzij de 245.000 burgerhulpverleners en de bijna 24.000 AED's die Nederland telt. Uiteraard zijn ook alle maatschappelijke partners en organisaties zoals onze stichting enorm belangrijk geweest in het behalen van deze mijlpaal. 

Lingewaards gezicht

De viering was via een livestream te volgen. Het programma startte met een indrukwekkend verhaal van een overlevende en zijn vrouw die samen met dagvoorzitter Sophie van den Enk en een ambulanceverpleegkundige in gesprek gingen over de doorgemaakte reanimatie. Vervolgens werd het succes van de 6-minutenzone en HartslagNu besproken met Paul Huguenin (Hartstichting) en Aart Bosmans (oprichter HartslagNu). Tenslotte werden burgerhulpverleners Kees-Jan en ons bestuurslid Lonneke geïnterviewd. Kees-Jan over zijn succesvolle reanimatie met de AED die hij beheert, Lonneke over haar 'reanimatiecarrière' die al op zeer jonge leeftijd startte en over het belang van het leren reanimeren door jonge mensen. Uiteraard bleef ook het mooie werk dat wij samen met de EHBO-verenigingen in Lingewaard en Overbetuwe mogen doen niet onbesproken. 

De dag werd afgesloten met het officiële gedeelte. Hier sloten Floris Italianer (directeur Hartstichting) en Zijne Majesteit De Koning aan. De Koning was als beschermheer van de Hartstichting enorm betrokken bij het werk dat in Nederland op reanimatiegebied wordt verricht en was enorm trots en dankbaar voor de inzet van alle burgerhulpverleners, AED-eigenaren, stichtingen en verenigingen en andere betrokkenen. Omdat de 6-minutenzone er niet was geweest zonder alle vrijwilligers, werd een welgemeend bedankje verzonden. Lonneke mocht door een druk op de knop de mail inladen voor de 245.000 burgerhulpverleners, Kees-Jan mocht de mail klaarzetten voor de 24.000 AED-eigenaren en Floris uploadde de mail voor de 1.000 partners. De Koning verzond, naar eigen zeggen, met "alle plezier" vervolgens met één druk op de knop alle e-mails. 

Een mooie herinnering aan een mooie mijlpaal. Laten we met zijn alleen dit behaalde succes vieren, maar laten we ook zorgen voor de continuïteit van dit succes. 

Bron foto: Hartstichting/HartslagNu

Herzien advies reanimatie tijdens corona

Hoe reanimeer je tijdens corona? Die vraag is sinds maart 2020 regelmatig gesteld. Het antwoord is regelmatig veranderd. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft in haar herziene richtlijn van 23 november 2021 antwoord gegeven op de vraag hoe je tijdens corona reanimeert.

Ook tijdens corona reanimeer je in principe exact zoals jij dat hebt geleerd tijdens de reanimatiecursus, dus inclusief beademen. Hoewel beademen belangrijk is, wordt soms de afweging gemaakt dit niet te doen in verband met bepaalde risico's. De herziene richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad gaat er vanuit dat de hulpverlener zelf inschat of het veilig is te beademen of niet.

Opfriscursus college en gemeenteraad Lingewaard

Vandaag hebben deze toppers uit het college van B&W en de gemeenteraad van Gemeente Lingewaard succesvol hun jaarlijkse opfriscursus reanimatie gevolgd. Aanwezig waren loco-burgemeester en wethouder van onder andere financiën Helga Witjes (VVD), wethouder van onder andere zorg, Aart Slob (CDA), ons voormalig lid van het comité van aanbeveling en tegenwoordig raadslid LBL Bud Joosten, VVD-raadslid Nick Hubers en raadsleden Lianne Duiven en José Bruers namens GroenLinks Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan een hartveilige gemeente!

Strip Gemeentenieuws Overbetuwe

Op 10 oktober 2020 zou als afsluiting van de Week van de Veiligheid de Veiligheidsdag worden gevierd. Dit zou een dag worden met veel spektakel en demonstraties en voorlichtingen door de Overbetuwe brandweerkorpsen, politie, ambulance, EHBO-verenigingen en... ons! 

Helaas kon deze mooie dag niet doorgaan. Gelukkig werd er een alternatief gevonden in een papieren Veiligheidsmarkt in het Overbetuwse Gemeentenieuws. Onze bijdrage? Een zelfontworpen strip. Benieuwd? Je vindt hem hiernaast.