René van der Wielen, nieuw lid Comité van Aanbeveling

Het doet ons groot genoegen bekend te kunnen maken dat René van der Wielen per direct is toegetreden tot ons Comité van Aanbeveling. René is o.a. jarenlang rector van het Over Betuwe College in Bemmel geweest. Met zijn jarenlange ervaring is hij een welkome aanvulling en zal hij zeker in staat zijn ons gevraagd en ongevraagd deskundig advies te geven. Wij verwelkomen hem dan ook van harte.

Marc Brouwer neemt zitting in het Comité van Aanbeveling

Als bestuur zijn wij heel blij te kunnen bekendmaken dat wij Marc Brouwer bereid hebben gevonden om zitting te gaan nemen in het Comité van Aanbeveling. Marc is cardioloog aan het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen. Daarnaast is hij lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad. Zoals bekend geven de leden van het Comité van Aanbeveling ons gevraagd en ongevraagd advies om onze doelstellingen zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken. Wij zijn ervan overtuigd dat hij van enorme toegevoegde waarde zal zijn en heten hem van harte welkom in ons midden.

12.04.2018 Foto: Nederlandse Reanimatie Raad

Indrukwekkende openingsvideo tijdens 15e reanimatiecongres

De Nederlandse Reanimatie Raad bestaat dit jaar 25 jaar. In deze 25 jaar is er in Nederland heel veel gebeurd op het gebied van de reanimatie én de hulpverlening. Daarom heeft de NRR het idee opgevat een video te laten maken waarbij dit in beeld wordt gebracht. Het resultaat hiervan is als openingsvideo getoond tijdens het 15 e reanimatiecongres in Nieuwegein op 4 april 2018. Het is een indrukwekkende en realistische video geworden. Ook onze Stichting heeft hieraan een steentje bijgedragen.

 

 

Nieuwe cijfers HartslagNU beschikbaar

Jaarlijks vragen wij bij HartslagNU specifiekere cijfers op over het aantal burgerhulpverleners en AED’s aangemeld in gemeente Lingewaard en gemeente Overbetuwe. De norm dat HartslagNU hanteert is 1,0. Dat is het aantal burgerhulpverleners afgezet tegen het aantal inwoners. In onderstaande overzichten is het resultaat per dorp te zien. Uit deze cijfers is te concluderen dat de dorpen in Lingewaard ruimschoots aan de gestelde norm voldoet, en dat de dorpen Elst, Driel en Valburg in Overbetuwe onder de gestelde norm zitten. Het totaal voor de gemeente Lingewaard is 1,43 (2016: 1,24) en voor de Gemeente Overbetuwe 1,03 (2016: 1,11).

   

Voor een grotere afbeelding klik op het plaatje.

Bron: hartslagNU