Samenwerking VGGM en Hart4ALL

Sinds ons bestaan hebben wij geregeld vragen gekregen van burgerhulpverleners, die een slachtoffer gereanimeerd hadden en graag wilde weten hoe het met hem/haar afgelopen was. De afgelopen jaren hebben wij tijdens onze periodieke gesprekken met VGGM hier regelmatig over gesproken. In het kader van de wet op de privacy mogen de medewerkers van de ambulancedienst dergelijke informatie, als men deze al zou hebben, niet verstrekken.

Begin van het jaar kwam de Stichting Hart4ALL al uitgebreid in het nieuws. Deze Stichting had een oplossing voor dit probleem gevonden: via polsbandjes  slachtoffer, familie en hulpverlener met elkaar in contact laten komen. Hoe werkte dit nu in de praktijk: verschillende ambulancediensten kregen de beschikking over een pakket, met daarin 5 clickbandjes met daarop een unieke code. De bedoeling was om bij een reanimatie of ernstig ongeval het slachtoffer zo’n clickbandje om pols of enkel te doen en andere bandjes uit te reiken aan de aanwezige burgerhulpverlener(s). Met de code op het bandje konden de burgerhulpverlener(s), het slachtoffer of zijn/haar familie zich aanmelden. Als zij aangaven contact te willen, maakte Hart4ALL een match. De privacy gegevens van zowel patiënt als burgerhulpverlener blijven altijd gewaarborgd. Dit initiatief is zeer waardevol gebleken en men nam het initiatief om dit landelijk verder uit te rollen.

Tijdens ons recente gesprek met VGGM kwam ter sprake dat ook VGGM dit initiatief wil gaan omarmen. Vanaf 1 juli kunt u hiermee dus geconfronteerd worden. Mogelijk heeft u de afgelopen dagen hierover wat in de pers gelezen of bent u geïnformeerd via de lokale EHBO-vereniging. Als Stichting zijn we hier uiteraard heel blij mee. Weer een stap dichterbij in de professionalisering van de burgerhulpverlening.